Регистриран дистрибутор

Изисквания

 • Да е специалист по най-малко една от следните операционни системи: Windows 7, Ubuntu Linux, Mac OS X
 • Да притежава съответния IT/ мрежови опит за успешно инсталиране на всички компоненти на дадена система
 • Да попълни въпросника за партньори (свали от тук) и да го изпрати обратно на sales@vladster.net
 • Да принтира, подпише и подпечати Договора за дистрибуция (свали от тук) да го изпрати обратно на sales@vladster.net
 • Да поддържа добри отношения с клиентите си
 • Да осигурява директна поддръжка на място за клиентите си
 • Да има уеб сайт на компанията си, с връзка към vladster.net
 • В случай че дистрибуторът не отговаря на някое от гореспоменатите изисквания, същият ще бъде премахнат от дистрибуторската програма, а клиентите му ще бъдат дерегистрирани от неговия профил. Дистрибуторът може да кандидатства за нова регистрация в дистрибуторската програма след едно тримесечие
 • Всеки дистрибутор може да остане в категорията Регистриран Дистрибутор само за едно тримесечие или за 2 тримесечия, ако се е регистрирал през последния месец на тримесечието.

Привилегии

 • Възможността да стане Бронзов Дистрибутор , в случай че в течение на текущото тримесечие започне да отговаря на изискванията за Бронзов Дистрибутор
 • 10% от продажбите в евро /по каталожна цена/, направени чрез използване на имейл адреса на дистрибутора, се връщат във формата на кредити
 • 10% от директните покупки в евро /по каталожна цена/, извършени от всеки клиент, на който дистрибуторът първо е продал лиценз, се връщат във формата на кредити

Всички програми