Свържете Вашия бизнес

Продавайте и управлявайте бизнеса си на всякъде и по всяко време с или без интернет.

Самостоятелен обект

  • Непрекъснато архивиране без сложен график
  • Напълно криптирана връзка с нашите сървъри
  • Дистанционно изтриване в случай на кражба
  • Възстановяване на всички операции само с няколко клика
  • Повече информация »

Магазин + счетоводител

  • Без повече ежемесечни извлечения за счетоводителите
  • Цялата информация е на разположеие дистанционно
  • Възможност за забрана на промени по базата данни
  • Повече информация »

Много обекти

  • Без необходимост от VPN-и
  • Данните се синхронизират мигновено
  • Без забавяне поради слаба връзка с интернет
  • Без прекъсвания поради нарушена връзка с интернет
  • Цялата информация е на разположение когато и където Ви е необходима
  • Повече информация»