Сребърен дистрибутор

Изисквания

  • Да отговаря на изискванията за Регистриран Дистрибутор през предишното тримесечие
  • Да натрупа поне 180 кредита (продажби за около 900€) в рамките на текущото тримесечие

Изисквания за да останете в програмата

  • Да има натрупани поне 270 кредита (продажби за около 900€) през предишното тримесечие

Привилегии

  • 30% от продажбите в евро /по каталожна цена/, направени чрез използване на имейл адреса на дистрибутора, се връщат във формата на кредити
  • 30% от директните покупки в евро /по каталожна цена/, извършени от всеки клиент, на който дистрибуторът първо е продал лиценз, се връщат във формата на кредити
  • Включване в списъците за Сребърни Дистрибутори на vladster.net

Всички програми