Платинен дистрибутор

Изисквания

  • Да отговаря на изискванията за Регистриран Дистрибутор през предишното тримесечие
  • Да натрупа поне 3240 кредита (продажби за около 8100€) в рамките на предишното тримесечие

Изисквания за да останете в програмата

  • Да има натрупани поне 3645 кредита (продажби за около 8100€) през предишното тримесечие

Привилегии

  • 45% от продажбите в евро /по каталожна цена/, направени чрез използване на имейл адреса на дистрибутора, се връщат във формата на кредити
  • 45% от директните покупки в евро /по каталожна цена/, извършени от всеки клиент, на който дистрибуторът първо е продал лицензия, се връщат във формата на кредити
  • 15% от продажбите в евро /по каталожна цена/ извършени от всеки дистрибутор, на който дистрибуторът е продал лиценз пръв или от директна покупка на всеки клиент от всеки дистрибутор, на който дистрибуторът е продал първо лиценз, се връщат във формата на кредити
  • Включване в списъците за Платинени Дистрибутори на vladster.net
  • Кредитите могат да бъдат продадени на „Владстер“ ЕООД с Vladster Ltd. with 30% комисионна /1 кредит = 0.70 евро/

Всички програми