Бронзов дистрибутор

Изисквания

  • Да отговаря на изискванията за Регистриран Дистрибутор в рамките на текущото тримесечие
  • Да натрупа поне 30 кредита (продажби за около 300€) в рамките на текущото тримесечие

Изисквания за да останете в програмата

  • Да има натрупани поне 60 кредита (продажби за около 300€) през предишното тримесечие

Привилегии

  • 20% от продажбите в евро /по каталожна цена/, направени чрез използване на имейл адреса на дистрибутора, се връщат във формата на кредити
  • 20% от директните покупки в евро /по каталожна цена/, извършени от всеки клиент, на който дистрибуторът първо е продал лиценз, се връщат във формата на кредити
  • Включване в списъците за Бронзови Дистрибутори на vladster.net

Всички програми