Функции и сценарии

Разбери как работи IncoCloud

IncoCloud осигурява сигурно и непрекъснато архивиране на вашата IncoPOS инсталация. Това гарантира, че никога повече няма да се безпокоите за резервните копия, тъй като всички ваши данни се архивират надеждно, без да се нарушава работната дейност. IncoCloud предлага и „Remote Wipe“  в случай на кражба, така че можете да сте сигурни, че никой няма достъп до данните на вашият компютър. IncoCloud осигурява много по-добра защита на вашата информация от всяко друго, регулярно архивиране, което се извършва на компютъра ви или на локалната ви мрежа.

Основни функции

Самостоятелен обект

Архивиране в реално време

С IncoCloud получавате сигурна защитата на вашата база данни. С негова помощ, може да свържете сигурно вашата IncoPOS инсталация към сървъра на IncoCloud и да не се тревожите за бъдещото архивиране на данни. Докато IncoPOS работи и компютърът ви е онлайн, данните ви се архивират непрекъснато. В случай на хардуерна повреда или загуба на работни станции можете безпроблемно да възстановите информацията си от сървара на IncoCloud. При кражба, IncoCloud ви позволява да изтриете дистанционно данните от откраднатия хардуер, като по този начин гарантираме, че информацията на вашата компания остава в безопасност. Дори и с безплатната лицензирана версия, IncoCloud предлага по-добра защита на информацията в сравнение с други софтуери.

Основни фунфункции 

Свържете магазина си директно с вашия счетоводител

Безпроблемно сътрудничество със счетоводителя

IncoCloud улеснява сътрудничеството със счетоводителя ви, като премахва необходимостта от месечни извлечения или отчети. Просто инсталирайте IncoPOS на техния компютър, създайте синхронизирано копие на вашата база данни и актуализациите ще се извършват автоматично, когато IncoPOS се свърже с интернет. Счетоводителят има достъп до ефективни функции за изготвяне на отчети с режим само за четене, за да се гарантира сигурността на данните.

Контролирано управление на база данни

Синхронизацията на режима „Само за четене“ предотвратява извършването на нежелани промени в базата данни. Всички промени, направени от счетоводителя, се анулират за минути, докато съответното копие на базата данни остава в режим „Само за четене“. И не само счетоводителите може да използва тази функция, но и самото ръководство за достъп до важна информация и ефективно планиране.

Гъвкавост отвъд границите

Гъвкавостта на IncoCloud преминава отвъд традиционната работна среда. Имате достъп до данните си отвсякъде, независимо дали пътувате или нямате връзка. Дори е възможно да извличате информация от последната онлайн сесия, независимо че сте офлайн. Само няколко минути онлайн, всеки ден, осигуряват безпроблемна синхронизация. Вашите данни са винаги актуализирани.

Основни функции

Свързване на няколко магазина

Безпроблемно глобално свързване

Използвайте ефективната технология за синхронизация на IncoCloud, за да свържете няколко бизнес локации безпроблемно. Откажете се от сложните VPN услуги, тъй като IncoCloud функционира като централна синхронизираща система, премахвайки необходимостта от стабилна интернет връзка или постоянно включен сървър.

Децентрализирано управление на данни

Благодарение на иновативния подход на IncoCloud нито една работна станция не работи като „централно“ архивно място. Всички отчети и данни се съхраняват и извличат локално, като се свежда до минимум зависимостта от интернет връзка и се намаляват затрудненията, причинени от интернет доставчиците. Дори и без достъп до интернет, обектите могат да извличат последните промени веднага щом връзката бъде налична.

Лесна конфигурация на няколко магазина

IncoCloud улеснява свързването на няколко магазина на различни места. Възползвайте се от лесния процес на конфигуриране директно от IncoPOS. Необходимо е минимално време за конфигуриране – само няколко минути. Всички функции за управление, включително промени в конфигурацията, добавяне на потребители и корекции на разрешенията, са достъпни от IncoPOS, което елиминира необходимостта от навигация до външни уебсайтове.

Основни функции

Свързване на множество групи

Конфигурация и настройки

Лесната за използване конфигурация на платформата улеснява настройката дори на най-сложните операции. Групирането на синхронизираните бази данни осигурява безпроблемно споделяне на информация между потребителите, улеснявайки сътрудничеството на различни места.

IncoCloud разширениe

Увеличете възможностите за синхронизиране на бази данни с лиценз за IncoCloud и осигурете възможност за до 99 копия на бази данни във всяка група. Независимо дали управлявате множество обекти или сложни операции с данни, скалируемото решение на IncoCloud осигурява ефективна синхронизация и безпроблемен обмен на данни.

Услуги

Web API

IncoCloud предоставя услуга REST API, която свързва вашите външни системи директно със системата на IncoPOS. Това помага на вашия бизнес да извлича и споделя данни в рамките на и между вашите бизнес организации. Можете да достъпвате всички данни на IncoPOS от друго приложение, което прави бизнеса ви лесно управляем.

Оптимизaция на бази данни

Оптимизацията на базата данни е функция, която ви помага да оптимизирате информацията във вашата база данни. Тя може да направи базите данни на вашия фронт-офис по-лесни и бързи, като съхранява данни отпреди един месец, докато в други бази данни съхранява пълната информация за цели години. Също така тя позволява да изтеглите базата си данни от облака с предварително оптимизирани данни от определен период от време.

ОРЗД

IncoCloud използва надеждна система за криптиране, за да защити вашите данни. Криптираните данни използват уникални ключове за шифроване за различните типове данни, което гарантира, че дори в случай на загуба или кражба неоторизираният достъп е практически невъзможен. По този начин не само се запазва съответствието с ОРЗД, но и се подобрява защитата на чувствителната информация през целия ѝ жизнен цикъл – от съхранението до криптираното прехвърляне с IncoPOS.

Имейл отчети

Получавайте подробна информация за продажбите, наличностите в склада, фактури и др. по имейл. Независимо дали става въпрос за ежедневни, седмични, месечни или годишни отчети. Изберете конкретните точки с данни, от които се нуждаете за вашия отчет, и вземете лесно стратегическо решение. С имейл отчетите ще получите оптимизирани доклади, съобразени с вашите предпочитания.

Функции

Допълнително архивиране

IncoCloud проследява всички направени промени и прехвърля само променената информация, което позволява на IncoCloud да завърши процеса на архивиране за броени секунди.

"Само за четене" база данни

Тази функция създава бази данни „Само за четене“, които автоматично връщат всички промени. Полезно за счетоводни или статистически функции, при които служителите трябва да събират, анализират и експортират информация от IncoPOS, но не и да правят промени.

Без прекъсване на услугите

Резервните копия не се извършват ежеседмично или ежедневно от администратор. Ако има промени, това се прави на няколко секунди. Цялата работа се извършва във фонов режим, така че не е необходимо да спирате работния процес, за да завършите архивирането.

Архивиране от разстояние

IncoCloud архивира информацията от разстояние, като незабавно повишава надеждността на цялата ви система. Данните ви могат да бъдат възстановени от нашите сървъри, дори ако някоя компютърна система в някои от вашите локации изгуби всичките си данни.

Защита от кражби

Функциите за сигурност на IncoCloud помагат на администратора на групата и в случай на кражба, на компютър или на достъп от страна на бивш служител до вашите данни.

Разрешения за потребителя

Достъпът до групите в IncoCloud може да бъде предоставен или отказан на определени фирмени лица. Ако достъпът бъде отнет, те няма да могат да извършват копия на базата данни. Може да дадете на определени потребители ограничени права, за да променят само това, което им е необходимо.