Функции

Най-интересното за IncoCloud

Сигурно онлайн архивиране

IncoCloud представлява бързо и сигурно архивиране. Това означава, че за да имате надеждно архивиране, единственото, което трябва да направите, е да добавите базата си данни и просто да останете онлайн. Всичко се случва на заден план и е криптирано през надежден канал към нашите сървъри.

Инкрементално архивиране

IncoCloud проследява всички промени, които се случват. Само променената информация се трансферира, което позволява на IncoCloud да завърши процеса на архивиране в рамките на няколко секунди.

Без прекъсвания

Архивирането е се осъществява от администратор веднъж седмично или веднъж на ден. То се осъществява през яколко секунди ако има промени. Всичко се случва на заден план и не е нужно да прекъсвате работата си за да се завърши архивирането.

Дистрибутирано архивиране

С помощта на IncoCloud информацията се архивира на отделни локации, което автоматично увеличава надеждността на цялата Ви система. Дори един от компютрите в системата изгуби цялата си информация в някой от обектите Ви, можете да възстановите информацията си от нашите сървъри.

Свързване на няколко обекта

Свързването на няколко обекта никога не е било толкова лесно. Вече не се нуждаете от опитен администратор, който да настрои мулти-мастър репликации между бази данни през интернет. Дори връзката Ви към интернет да е бавна или непостоянна, IncoPOS следи за всички промени до момента, в който отново имате достъп до интернет и цялата информация моментално се синхронизира.

Без допълнителен софтуер

Интеграцията с IncoCloud е изградена директно в IncoPOS, по този начин няма нужда да инсталирате каквито и да е допълнителни програми за да получите достъп до IncoCloud.

Без сложно свързване

Няма нужда на инсталирате VPN тунели или да отваряте и препращате портове. Единственото, от което се нуждаете е IncoPOS да има достъп към интернет и цялото сложно свързване се осъществява автоматично за Вас.

Безпроблемно разрастване

Повечето ПОС системи ограничават броя на съхраняваните бази данни, които можете да имате, до 10 или 20, в IncoCloud Вие можете да имате до 99 бази данни в една група! Всяка база данни може да е различен обект или мобилен търговец.
~

Защита от кражби

Дори при злополучни събития като кражба на Вашия компютър или достъп до информацията Ви от некоректен бивш служител, защитните функции на IncoCloud могат да помогнат на администратора на групата да възстанови сигурността.

Дистанционно изтриване

Базите данни могат да бъдат изтрити дистанционно от друг компютър, така че цялата информация от него да изчезне веднага при стартиране на IncoPOS с достъп до интернет.

Права на потребителите

Потребителите могат да бъдат изтрити или достъпът им до IncoCloud групата да бъде ограничен. Когато даден потребител е изтрит той няма да може да направи ново копие на базата данни вбъдеще. Дори когато имате доверие на другите потребители, но не желаете те да правят промени, можете да им дадете ограничени права за достъп така че да променят само нужните им данни.

Бази данни само за четене

Потребители с права на достъп във вариант „само за четене“ могат да създават единствено бази данни във вариант „само за четене“, което автоматично изтрива всички промени, които те правят. Това е удачен вариант за счетоводния или статистически отдел, в които се предполага, че служителите само събират, анализират и експортират информация от IncoPOS, без да правят промени.

Услуги

IncoCloud Ви дава възможност да се свързвате с външни системи, използвайки вградени услуги. Услугите Ви позволяват да конфигурирате свързване с други услуги, които използвате и да оставите IncoCloud да синхронизира автоматично информацията Ви.

Свързване с QuickBooks Online

Вместо да правите седмични или месечни отчети към QuickBooks Online, Вие можете да оставите IncoCloud да синхронизира автоматично Вашите операции, с включените тях стоки, партньори и клиенти. Достатъчно е да разрешите в настройките тази услуга и да настроите връзка с Вашата фирмена информация в QuickBooks Online. Можете да откриете инструкции за това тук.

Свързване с електронен магазин

Електронните магазини придобиват все по-широка популярност всяка година. Съвместното управление на електронен и физически магазин, обаче, не винаги е лесна задача. Услугата Web Store Connector синхронизира продажбите и наличностите с Вашия Magento или Amazon уеб магазин за да можете лесно да следите продажбите и наличностите си през IncoPOS.

Свързване на вндинг машини

С помощта на услугата Vending Connector, Вие можете да свързвате вендинг машини, които са оборудвани с устройства Incotex FVC към Вашата база данни. Вместо ръчно да събирате отчети от всяка вендинг машина, Вие можете да оставите IncoCloud да получава тази инфирмация автоматично. IncoPOS може да Ви показва направените продажби всеки ден, броя на клиентите от последната проверка или кои машини не функционират правилно в момента.