Купуване на лицензи

Поискайте оферта или отидете на вашия ценови панел

Цените започват от 39 евро на месец за обект

Безплатен

  • 1 облачен кредит
  • Дистанционно изтриване на база данни
  • Бази данни във вариант само за четене

IncoCloud

  • Добавя 1 облачен кредит
  • Дистанционно изтриване на база данни
  • Бази данни във вариант само за четене

Enterprise

Свързване на повече от 99 обекта

 

 

 

Често Задавани Въпроси

Мога ли да комбинирам няколко лиценза?
Да. Може да комбинирате повече от един IncoCloud лиценза.
Мога ли да инсталирам един лиценз в повече от един IncoCloud акаунта?
Не. Всеки лиценз може да бъде инсталиран само в един IncoCloud акаунт.
Какво са облачните кредити?
IncoCloud лицензите Ви дават облачни кредити. Всяка синхронизирана база данни използва 1 облачен кредит. Услуги, като Връзка с интернет магазини също може да използва облачни кредити.
Ако получа достъп до IncoCloud група, това ще използва ли моите облачни кредити?
Цените в ценовия ми панел включват ли ДДС?
Посочените цени са без ДДС. На фирми от ЕС, които предоставят валиден ДДС номер не се начислява ДДС. За повече информация относно крайната цена на Вашата покупка, проверете пазарската си количка.