Сценарии

Обичайни приложения на IncoCloud

Самостоятелен обект

IncoCloud Ви позволява да свържете Вашия IncoPOS с нашите сървъри с високо ниво на сигурност. С IncoCloud вече няма нужда да се тревожите за архивирането на вашите данни! Когато компютърът Ви е свързан с интернет и IncoPOS е в процес на работа, цялата Ви налична информация е сигурно архивирана, без да се прекъсва работа с IncoPOS. Дори ако компютърът Ви да се повреди или го изгубите, Вие можете да възстановите цялата база данни директно чрез IncoPOS върху новия си компютър и то до последния момент, в който сте работили с IncoPOS. В случай на кражба на Вашия компютър можете да изтриете дистанционно информацията от него за да сте сигурни, че никой няма да има достъп до фирмените Ви данни. Дори използвайки безплатен лиценз на програмата, IncoCloud Ви дава много по-добра защита на Вашата информация, отколкото каквото и да е конвенционално архивиране, което се извършва върху същия компютър или локална компютърна мрежа.

Магазин + счетоводител

IncoCloud е също много подходящ за връзка със счетоводството. Вече не е нужно да правите отчети или извлечения всеки месец, за да подготвяте нужната информация за Вашия счетоводител. Всичко, което е необходимо е да инсталирате IncoPOS на компютъра на счетоводителя, да създадете синхронизирано копие на базата си данни там и той ще започне да получава автоматично обновление на информацията винаги, когато IncoPOS е включен и имате интернет. След това всички възможности за справки ще бъдат на негово разположение в безопасния вариант само за четене, който предпазва базата данни от нежелани редакции от негова страна. Дори ако счетоводителят опита да промени нещо в базата, всички промени автоматично ще се заличат за броени секунди, ако базата данни е с включена опция само за четене. Подобна настройка може да бъде използвана и от Вашите управители, за да им бъде предоставена информацията, която им е нужна и въз основа на която да планират работата си в бъдеще. Тъй като IncoCloud Ви позволява да работите с базата си данни, където пожелаете, Вие можете да работите дори по време на полет или на друго място без връзка с интернет. В тези случаи можете да ползвате информацията си от последния момент на синхронизация с интернет. Това на практика означава, че е достатъчно да бъдете онлайн само няколко минути на ден, за да сте сигурни, че всичко е синхронизирано.

Няколко обекта

С помощта на мощната си синхронизираща технология IncoCloud може да Ви помогне да свържете заедно множество обекти от цял свят, без да се налага инсталация на сложни VPN инсталации и поддръжка. Сигурна връзка с интернет или постоянно включен сървър също не са Ви необходими! Това означава, че дори всички други Ваши обекти да останат без интернет, те все пак ще могат да получат всички последни промени в момента, в който връзката им към интернет бъде възобновена. Това е възможно защото нито една от работните станции не работи като централен обект тъй като IncoCloud става централната синхронизираща точка. Всички справки и данни се съхраняват и извличат от локалния компютър или LAN, което прави ежедневните задачи много бързо осъществими и без риск от забавяне, причинено от проблеми в свързването с интернет между Вас и централната Ви база данни. Дори сложна конфигурация, като свързването на няколко обекта с различно местоположение, се осъществява с минимално конфигуриране, директно през IncoPOS в рамките на няколко минути. Пълната функционалност на управление на системата става през Вашия компютър с IncoPOS, което означава, че не е нужно да влизате в уеб сайтове за да променяте конфигурацията, да добавяте нови потребители или да променяте правата на вече съществуващите потребители.

Няколко групи

IncoCloud се конфигурира толкова лесно, че дори сложни сценарии във фирмата Ви могат да бъдат осъществени без никакъв проблем. Всички бази данни, които споделят една и съща информация и са синхронизирани, се намират в една група. Администраторите могат да добавят потребители към тази група, така че другите управители да могат да създадат копие от тази база данни в друг обект. Новото копие ще бъде поставено в същата група и всички последващи промени ще се синхронизират помежду базите в групата. Ако се налага да синхронизирате повече от две бази данни, можете да използватe Pro лиценз, който Ви позволява до 99 копия на базата данни във всяка група, чрез добавяне на Pro Add-on лицензи. Ако желаете да имате нов обект, който да се синхронизира и архивира отделно, можете просто да добавите базата му данни и да създадете нова група, която да съхранява цялата му информация отделно.