Калкулатор за програми

Изчислете вашата приблизителна печалба от нашата дистрибуторска програма. Изчисленията са направени въз основа на програмните изисквания и може да се различават от вашите резултати. Реалните резултати могат да варират в зависимост от точното време и обем на всяка една продажба.

Средно продажби за тримесечие:
Средно продажби от партньори за тримесечие:
 

Първо тримесечие - ???

Второ тримесечие - ???

Трето тримесечие - ???

Четвърто тримесечие - ???

 

Всички програми